Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web
Thành lập Đội Quản lý thị trường 1A (06/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 về thành lập Đội Quản lý thị trường 1A thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố.
Công tác tuần (02/12/15 – 09/12/15) (31/12)
Trong tuần từ ngày 02/12/2015 đến 09/12/2015, Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 253 vụ chuyên ngành và liên ngành, giảm 64 vụ so với tuần trước, có 162 vụ vi phạm:
Công tác tuần (13/01/16 - 20/01/16) (04/03)
Công tác tuần (20/01/16 27/01/16) (04/03)
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường (18/06)
Ngày 08/05/2015, Liên Bộ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP (Thông tư liên tịch số 64) quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương (10/02)
Công tác kiểm tra chuyên ngành từ 11 đến 18-6-2014 (11/07)
Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2015 (03/03)
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Công thương, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Chi cục Quản lý thị trường Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2015 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Tập huấn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (23/11)
Tập huấn phân biệt hàng thật (08/08)
Thông tin công tác (08/08)
Thông tin văn bản pháp luật (06/08)
 
 
  • Công tác Quản lý thị trường 1 năm nhìn lại